Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
· διασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο,
· συμβουλεύει την Επιτροπή στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και να συμβάλλει στην επιλογή και το συντονισμό των θεματικών εργασιών που υλοποιούνται από αυτό,
· προτείνει, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τη δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ELARD είναι μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες, που ιδρύθηκε το 1999 από τα Εθνικά Δίκτυα LEADER των κρατών μελών. Το Ελληνικό Δίκτυο LEADER, ως ιδρυτικό μέλος της συμμετέχει έκτοτε αδιάλειπτα στην λειτουργία της ELARD και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση των στόχων της. Η Προεδρία της ELARD με βάση το Καταστατικό είναι «κυκλική» και αναλαμβάνεται ανά δύο χρόνια από κάθε μέλος.
Το Ελληνικό Δίκτυο LEADER, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει :
· το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και την ΕΥΔ KΠ LEADER+ για την αμέριστη συμπαράστασή του στις προσπάθειες της Ελληνικής Προεδρίας για μια επιτυχή και αποτελεσματική θητεία,
· το Ελληνικό Δίκτυο LEADER και το Γραφείο Συντονισμού (ANKO AE) που διαχειρίζεται και στηρίζει τις δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας στην ELARD,
· τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Ελλάδας και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού Δίκτυο LEADER για την υποστήριξη τους.

Κοζάνη, 04/05/2009
Ο Πρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ LEADER
Γιώργος Αμανατίδης
Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου